in

Nowy zasiłek ZUS: 1700 zł miesięcznie dla każdego

Czy pomysł wypłacania 1700 zł KAŻDEMU to dobry pomysł?

Nowy zasiłek ZUS: 1700 zł miesięcznie dla każdego

Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to koncepcja, która zakłada wypłatę stałego zasiłku każdemu obywatelowi, niezależnie od jego sytuacji finansowej czy zawodowej. Chociaż dyskusje na ten temat trwały jeszcze przed pandemią COVID-19, to kryzys zdrowotny znacznie opóźnił realizację takich projektów. Obecnie jednak, po ustabilizowaniu sytuacji pandemicznej, coraz więcej krajów podejmuje eksperymentalne kroki w kierunku wprowadzenia BDP. A jak wygląda sytuacja w Polsce?Idea wyrównania socjalnego

Bezwarunkowy dochód podstawowy mógłby stanowić elementarną formę wsparcia dla obywateli, rekompensującą ich wkład w utrzymanie państwa oraz jego infrastruktury socjalnej. W obecnych czasach, kiedy państwo pobiera znaczne podatki, w tym VAT na poziomie 23%, wielu obywateli czuje, że nie otrzymuje odpowiedniej jakości usług w zamian. BDP miałby być formą wyrównania tego bilansu, zapewniając wsparcie finansowe każdemu, niezależnie od jego statusu ekonomicznego.Plan wprowadzenia BDP w Polsce

W Polsce temat bezwarunkowego dochodu podstawowego powraca, szczególnie w kontekście środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Przed pandemią planowano sfinansowanie eksperymentalnego programu z funduszy unijnych. Obecnie, po uruchomieniu środków z KPO, temat ten znowu nabiera tempa. Przykładem może być program „Aktywny Rodzic”, popularnie zwany babciowym, który jest finansowany właśnie z tych funduszy.

Rodzaje zasiłków

Obecnie w Polsce możemy wyróżnić dwie grupy nowych zasiłków: te, które są już pewne, choć nieznany jest termin ich wdrożenia, oraz te, które są dopiero rozważane. Bezwarunkowy dochód podstawowy należy do tej drugiej kategorii. Pomysł ten zyskuje na popularności, a obywatelski projekt ustawy ma szansę trafić do Sejmu w niedalekiej przyszłości.Wartość zasiłku

Przed pandemią wyliczono, że BDP w Polsce powinien wynosić około 1300 zł miesięcznie. Obecnie pojawiają się propozycje, by kwota ta wynosiła 1700 zł. Program miałby na celu rekompensatę strat poniesionych przez obywateli w wyniku pandemii, co jest zgodne z ideą KPO. Kluczowe będzie jednak zdobycie poparcia i pokonanie oporu przeciwników tego rozwiązania.

Plusy i minusy BDP

Koncepcja BDP budzi mieszane uczucia. Zwolennicy argumentują, że mogłoby to uprościć system wsparcia socjalnego, eliminując biurokrację związaną z wnioskami i dokumentacją dochodową. Przeciwnicy z kolei obawiają się, że może to prowadzić do demoralizacji i obciążenia budżetu państwa.

Międzynarodowe eksperymenty

Przed pandemią testy BDP były prowadzone w różnych krajach, takich jak Włochy, Francja i Wielka Brytania. Wyniki były mieszane: we Włoszech i Francji projekt zyskał akceptację, natomiast w Wielkiej Brytanii nie spotkał się z dużym poparciem. W USA eksperymenty były prowadzone na mniejszą skalę, finansowane przez lokalnych filantropów, a ich wyniki również były obiecujące.Podsumowanie

W Polsce przygotowania do wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego są w toku, jednak ich realizacja zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od decyzji politycznych i dostępności funduszy. Jeśli program zostanie wprowadzony, może stanowić znaczący krok w kierunku poprawy jakości życia obywateli i wyrównania ich sytuacji finansowej.
Zdjęcie główne: Freepik